Paul Natorp

Learning Innovation

Træning af biotech-iværksættere i Barcelona

I fredags afsluttede jeg sammen med David Storkholm et forløb med 12 fellows i d-HEALTH programmet i Barcelona under ledelse af Biocat. Programmet varer et år, bygger på en model fra Stanford og skal munde ud i tre bæredygtige virksomheder. Læs resten af dette indlæg »

Bascon udvikler kompetencer til samskabelse med sine kunder

Bascon arbejder med strategisk bygherrerådgivning og styrker deres værdiskabelse ved at blive bedre til at udvikle løsninger sammen med kunden. Her er de kreative kompetencer vigtige og medarbejderne trænes i at bringe dem i spil i relationen med kunden. Læs resten af dette indlæg »

Akademiet for ambition, læring og innovation

Lægegruppen på Billeddiagnostisk Afdeling på Hospitalsenheden i Horsens har startet et udviklingsforløb, der kobler læring med innovation. Formen er helt enkel: 10 læger mødes 3 timer en gang i måneden.  Læs resten af dette indlæg »

Et mere innovativt Grundfos

Grundfos er førende i pumper og bæredygtighed. Ikke mindst fordi virksomheden konstant arbejder på at forbedre processerne omkring innovation. Sammen med Leif Gram Nielsen fra Technology Center er jeg involveret i at udvikle en proces og et læringsforløb, der bringer innovationsskabelsen tættere på driften. Læs resten af dette indlæg »

Sager der Samler – Arena for aktivt medborgerskab

Sammen med Brett Patching, Karen Ingerslev, Kristin Birkeland og Morten Daus Petersen har jeg stiftet Sager der Samler. Med udgangspunkt i Aarhus tilbyder vi en arena for aktivt medborgerskab og samfundsinnovation, der samler mennesker på tværs om at skabe lokale løsninger på globale udfordringer. Læs resten af dette indlæg »

Creative Leadership i New York

I september afholdt jeg sammen med David Storkholm et Creative Leadership kursus på Manhattan i New York. Det var et åbent kursus og der var deltagere fra Tyskland, Singapore og forskellige dele af New York. Læs resten af dette indlæg »

Ledelse af kreativitet er efterspurgt

Det må være en tendens i tiden, at flere og flere efterspørger kompetencer i at lede kreative teams. Ihvertfald har forårets kurser været både flere og mere fyldte end tidligere. Læs resten af dette indlæg »