Paul Natorp

Learning Innovation

Innovation på Det Ny Universitetshospital

I forbindelse med fusionen mellem Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby Sygehus har Region Midtjylland og Center for Ledelse skabt et ledelsesudviklingsforløb som skal give større ledelseskapacitet og samtidig skabe innovation i måden at drive fremtidens hospital på.

David Storkholm og jeg stod på vegne af KaosPiloterne for en tre dages workshop, hvor vi trænede de 40 deltagere (både læger, sygeplejersker og administrativt personale) i kreativt lederskab og samtidig førte dem gennem en proces, hvor de på baggrund af 4 udviklingstemaer skabte 500 idéer til innovationsprojekter. 6 idéer blev valgt og deltagerne organiserede sig i teams omkring disse idéer udfra deres interesse og et ønske om diversitet i projektgrupperne.

Det nyskabende i dette projekt er at innovationen fra starten sættes ind i en klar lærings- og træningsramme. Resultatet er, at der igangsættes en åben og involverende innovationsproces som har et strategisk fokus og drives nedefra i organisationen samtidig med at personalet, som deltager i denne proces trænes i metode og lederskab.

%d bloggers like this: