Paul Natorp

Learning Innovation

Mindset og metoder til at løfte til innovationsevnen på Grundfos

Pumpekoncernen i Bjerringbro er kendt for at være god til innovation. Nu skal innovationen løftes yderligere. Koncernen har formuleret en ambitøs strategi som rummer mål om vækst og nye kategorier af produkter og også om bæredygtighed og forpligtelse overfor den fattigste del af verdens befolkning.

Henover efteråret har jeg derfor sammen med David Storkholm fra KaosPiloterne og Brett Patching fra Arkitektskolen i Aarhus arbejdet med et udviklingsteam i Technology Center på Grundfos. Teamet er involveret i projekter, der udvikler fremtidige produktionsteknologier i koncernen.

Fokus for forløbet var at løfte innovationsevnen i teamet og konkrete innovationskompetencer hos den enkelte medarbejder. Og forløbet var designet, så det koblede et praktisk træningsforløb med teamets rolle i forhold til koncernens innovationsproces.

%d bloggers like this: